Vittinge byalags styrelse för år 2018Ordförande och Byåldersman:

Anders Pettersson, anders@october.se

tel: 0731816129


Sekreterare:

Jörgen Markefka, jorgen.markefka@gmail.com


Kassör:

Barbro Westin, barbro@fdrill.se


Ledamöter:

Rikard Westin, r.westin@hotmail.com

Henriette Widlund, henriette.widlundh@gmail.com

Tomas Eriksson, famtela@telia.com

Rasmus Gilljam, rasmus@thegilljambrothers.se


Suppleanter:

Andreas Jansson, andreas_jansson@telia.com

Gustav Göthberg, djoten@hotmail.com


e-post

info@vittingebyalag.seOrganisationsnummer 879500-5738         

Bankgiro 5721-7366