HYRA VITTINGEPARKENKontakta Andreas Jansson, andreas_jansson@telia.com

tel. 0224-61334, eller mejla till info@vittingebyalag.seBokningskalender, klicka!OBS!

Att alltid beakta när alkohol serveras, säljs eller medtages vid evenemang.


1.       När tillstånd inte behövs

2.       Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

3.       Tillfälligt tillstånd för allmänheten

 

Den som vill sälja alkoholdrycker behöver nästan alltid ha ett serveringstillstånd.


Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. (Till lättdrycker räknas exempelvis lättöl och alkoholfria drycker.) Om dessa tre punkter inte är uppfyllda behövs alltså serveringstillstånd.

 

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören på förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista.

 

Vid bedömning om ett sällskap anses vara slutet eller inte beaktas följande:

•hur man blir medlem

•om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, t ex ett gemensamt intresse

•omfattningen av det slutna sällskapet

•utformningen av eventuell annonsering

 

Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, t ex genom anmälan. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är för förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning.

Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Härutöver krävs att föreningen aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller kommer att antas bli bestående. För ett företag är underlaget registreringsbevis.

 

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med ansökan. Kraven på den som ska vara serveringsansvarig kan dock ställas något lägre.

 

Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset, och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset.

 

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora till små festivaler och enstaka evenemang.


Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och en allmän princip bör vara återhållsamhet. Erfarenheter på detta område visar att det i huvudsak är vid inhemska fotbollsmatcher som alkoholrelaterat våld har förekommit mellan olika supportergrupper. Även internationella fotbollsmatcher kan innebära avsevärda risker och en bedömning bör göras i varje enskilt fall.


Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten kan beviljas för max 4 tillfällen per år enligt Heby kommuns riktlinjer för serveringstillstånd. Om du önskar servering vid fler tillfällen behöver du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd.


Vid tillfällig alkoholservering till allmänheten beviljas endast tillstånd för starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd för spritdrycker beviljas alltså inte.


Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset, och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset.


För ansökning om serveringstillstånd, information, frågor och goda råd, kontakta:


Lisa Hellström

Alkoholhandläggare i Tierp och Heby

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

 

Bygg- och miljöenheten

Medborgarservice

Tierps kommun

Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Telefon 0293-21 83 95

Telefax 0293-129 69

E-post lisa.hellstrom@tierp.se

Internet www.tierp.se